Rancharbete

Rancharbete har blivit en minst lika stor del av mitt arbete som inridning av hästar. Vi åker på allt från infångning av förrymda nötdjur till att märka kalvar. Vi jobbar i allt från små hobbybesättningar till större gårdar. På den största av gårdarna där jag jobbar har vi i år 507 kalvningar på ranchdrift. Där sköter vi all märkning med hjälp av häst. I  de minsta besättningarna vi jobbar med har de mindre än 10 djur.

Det vanligaste jobben vi får är att driva in hela flockar av djur och hjälpa till med sortering av djur, märkning av kalvar ute på betesmarker och infångning av förrymda djur. Och kanske vanligast av allt är att vi hjälper till att fånga skadade eller sjuka djur.

Vi hjälper även till med rapportering till Cdb och inventerar och hjälper till att reda ut vilka djur som finns, och inte finns, i besättningar för att få ordning och reda i cdb registret.